Elpymön viitekehys         

 

Psykoterapiapalvelu Elpymön viitekehys on voimavarakeskeinen perheterapia, joka soveltuu joustavasti käytettäväksi yksilö-, pari- ja perheterapeuttisena menetelmänä.

Psykoterapian postmodernien lähestymistapojen yhteiseksi nimitykseksi on Suomessa vakiintunut voimavarakeskeinen psykoterapia. Tämä psykoterapian suuntaus on kehittynyt lähinnä lyhyt- ja perheterapeuttisissa yhteyksissä. Sen teoreettisena taustana on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan tieto, maailmankuva ja ihmisen elämänhistoria luodaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kielen avulla. Muutosprosessin edistämisessä hyödynnetään integratiivisesti dialogisuutta, narratiivisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja reflektiivisyyttä.
 
Voimavarakeskeisessä psykoterapiassa yksilön ja perheen ongelmiin pyritään vaikuttamaan ihmisen ja hänen läheisverkostonsa toimijuuden vahvistamisella. Siksi terapiaprosessissa on mukana vaihtelevasti ja sovitusti yksilö ja ne läheiset, jotka käsillä olevan ongelmallisen asian pohdintaan haluavat osallistua. Vallalla oleva jako yksilö- ja perheterapiaan ei siis tähän suuntaukseen suoranaisesti sovi.
 
Suomalaisessa kontekstissa on voimavarakeskeisen psykoterapiasuuntauksen pohjalta syntynyt avoimen dialogin psykiatrinen hoitomalli Keroputaalla. Tämä    kansainvälistäkin huomiota herättänyt työskentelytapa on osoittautunut    toimivaksi menetelmäksi mm. psykoosisairauksien hoidossa.                           
 
Muutosprosessin työvälineinä voimavarakeskeinen psykoterapeutti käyttää avoimia ja eläviä dialogisia suhteita, myötätuntoista kuulemista ja spontaania vastaamista. Terapeuttisessa vuorovaikutuksessa pyritään antamaan tilaa vaihtoehtoisille tarinoille, narratiiveille, syntyä ja tulla kuulluiksi. Voimavarojen ja mahdollisuuksien painottaminen ongelmiin keskittymisen sijaan helpottaa muutoksen tapahtumista. Kun ihmisen toimintatapoja, ajatuksia, tunteita ja merkityksiä tarkastellaan terapiakontekstissa yhteisesti, luodaan tilaa uudenlaisille vaihtoehdoille selvitä elämässä.
 
"Muutos syntyy ihmisten välissä tässä ja nyt sekä yhdessä ymmärtäen." (Pekka Hom, 2003.)
 
Lisätietoja: Pekka Holm 2003 - Voimavarakeskeinen psykoterapia ja muutos; Jaakko Seikkula, Jarl Wahlström & Pekka Holm 2003, Voimavarakeskeinen psykoterapia ja sen teoreettinen tausta, ks.

www.dialogic.fi

 Kuva: Sanna Ontto
 

Yhteystiedot

Elpymö
Bubbiksentie 1
04130 Sipoo

0402472158

© 2016 Kaikki oikeudet pidätetään.

Luotu Webnodella