Elpymön pohdintaa Yogi Bhajanin väärinkäytöksistä ja niiden vaikutuksista joogayhteisöön

 
Kundaliinijoogayhteisössä käynnistyi keväällä 2020 vilkas, kansainvälinen keskustelu Yogi Bhajaniin liittyen. Tuli esiin syytöksiä Yogi Bhajania kohtaan hänen toiminnassaan kundaliinijoogayhteisön perustajana Pohjois-Amerikassa 1960-luvulta lähtien. Yogi Bhajania syytettiin epäasianmukaisesta toiminnasta ja mm. seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja yhteisön jäsenten manipuloinnista. Nämä esiin tuodut syytökset ovat saaneet osan suomalaisistakin kundaliinijoogaopettajista tekemään muutoksia opetuksensa sisältöön ja muotoon. Vaikka kyseessä ovat Yogi Bhajanin (1929-2004) henkilöön kohdistuvat epäilyt, kundaliinijoogaharjoitusten tehoa ja vaikuttavuutta ei ole kyseenalaistettu.
 
Elpymö ilmaisee sydämellisen tukensa Yogi Bhajanin teoista kärsiville ja arvostaa sitä, että koettu epäoikeudenmukaisuus ja kaltoinkohtelu on tuotu avoimesti julkisuuteen. Elpymö ei anna hyväksyntäänsä väkivallalle eikä painostukselle. Elpymö pitää aina sorrettujen ja väärinkohdeltujen puolia.
 
Suomen Kundaliinijoogayhdistyksen kannanoton tapahtuneesta voit lukea täällä: 
 
Syksyllä 2020 valmistui Yhdysvalloissa riippumaton An Olive Branch -raportti, joka perustuu Yogi Bhajanin toiminnan tarkkaan ja puolueettomaan tutkintaan. Selvityksen mukaan on todennäköisempää, että syytökset ovat perusteltuja kuin että väärinkäytöksiä ei olisi tapahtunut. Tiivistelmän selvityksestä voit lukea tästä (suomennos Suomen kundaliinijoogayhdistys):
 
"An Olive Branch Loppuraportti 8.10.2020 Raportti ei ole oikeudellisesti sitova, toisin sanoen se ei ota kantaa siihen, tapahtuivatko raportissa esitetyt asiat todellisuudessa, vaan punnitsee saadun informaation luotettavuutta (onko raportoijia useampia, voidaanko tapahtumat todentaa useamman ihmisen kautta, onko niistä olemassa konkreettista todistusaineistoa). Tästä johtuen loppupäätelmä on muodossa ”on todennäköisempää, että jotain on tapahtunut kuin että sitä ei ole tapahtunut”. Raportti on jaettu useaan kappaleeseen sen mukaan, mitä haastatteluissa tuli ilmi. Jaottelu on raportin laatijien, eikä siten vastaa suoraan esimerkiksi rikosoikeudellista jaottelua, sillä kuten raportissa todetaan, rikosoikeudellinen määritelmä vaihtelee maittain ja myös Yhdysvaltojen osavaltioittain. Raportissa on täten esimerkiksi raiskauksen alle laitettu sellaiset kokemukset, joista haastateltava on käyttänyt nimitystä raiskaus tai joissa on ollut koettua väkivaltaa. Yhteensä 36 yksilöä kertoi joko yhdestä tai useammasta seksuaalisesta tai eettisestä väärinkäytöksestä Yogi Bhajanin toimesta. Väärinkäytöksiä oli tapahtunut aikajanalla vuodesta 1969 vuoteen 2004. Erilaisia väärinkäytöksiä raportoitiin seuraavasti: - seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä 25 kpl - seksuaaliseen häirintään liittyviä 30 kpl - epäeettinen käytös 30 kpl Raportin loppupäätelmä oli, että on todennäköisempää, että Yogi Bhajan syyllistyi seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja muuhun epäeettiseen käytökseen kuin että hän ei olisi. Raportti toteaa, että on myös todennäköistä, ettei suurin osa yhteisöstä tiennyt tapahtumista, sillä ne rajoittuivat pieneen sisäpiiriin. Raporttia varten haastateltiin ja kuultiin myös henkilöitä, jotka puolustivat Yogi Bhajania ja hänen luonnettaan. Puolustajien mukaan Yogi Bhajan ei olisi voinut tehdä kyseisiä tekoja, sillä hänen katsottiin olevan henkinen opettaja, jolla oli normaalista poikkeavia taitoja ja tietoisuus, mikä tekisi mahdottomaksi oppilaiden hyväksikäytön. He kertovat, etteivät nähneet mitään väärinkäytökseen viittaavaa vuosien mittaan. Loppupäätelmissä on nostettu esiin tekijöitä, jotka mahdollistivat tämän kahtiajakautuneen tilanteen sekä vallan väärinkäytön: tiedon kontrolloiminen, Yogi Bhajanin näkeminen muiden yläpuolella (jumalolentona), kulttuuri, joka ei sallinut asioista puhumista sekä hänen vaikutusvaltansa yhteisön jäsenten suuriin elämänpäätöksiin. Nämä loivat salamyhkäisyyden ja riippuvuuden kehän, jossa Yogi Bhajanin oli mahdollista kontrolloida joidenkin henkilöiden käytöstä saadakseen organisaation tavoitteet ja omat henkilökohtaiset tarpeensa tyydytetyksi. Raportin loppukaneettina todetaan, että jotta organisaatiot voivat siirtyä eteenpäin, nämä eri puolet tulisi nähdä osana samaa kokonaisuutta. Se myös haastaa kysymään, miten on mahdollista, että naisten kertomukset hyväksikäytöstä on jätetty huomiotta näin monien vuosien aikana yhteisössä, joka korostaa pohjautuvansa myötätuntoon. Raportin tekijät ymmärtävät, että löydökset ovat monille vaikeita hyväksyä, mutta niiden aiheuttaman haitan sovittaminen voi auttaa organisaatioita eteenpäin."
 
Em. raportti kokonaisuudessaan on karua luettavaa. Elpymö ei hyväksy raportissa kuvattuja Yogi Bhajanin tekoja, jotka spirituaalisen opettajan tekeminä olivat sekä täysin väärin että myös täysin vastoin Yogi Bhajanin omia opetuksia. Toisaalta, näillä teoillaan Yogi Bhajan todisti olevansa vain hairahtuvainen ihminen, kuten me muutkin. Monella muullakin tavalla Yogi Bhajan osoitti eläessään kykenemättömyytensä elää kuten opetti. Vastuu ja seuraukset väärinkäytöksistä koituvat näin ollen myös Yogi Bhajanin omaksi karmalliseksi kuormaksi. 
 
Paljastuneiden vääryyksien sovittaminen on hankalaa, koska Yogi Bhajanin maallinen elämä päättyi jo 2004. Kundaliinijoogayhteisö ja Yogi Bhajanin perustama 3HO-organisaatio on kuitenkin kriisiytymisen myötä uudistanut ja muokannut aineistoaan ja opetuksiaan asettaen Yogi Bhajanin hieman vaatimattomampaan rooliin joogaperinteen välittäjänä. Yogi Bhajan eräällä tavalla ennakoi tätä kehitystä jo eläessään.
 
Ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin, tekee kaikesta huolimatta mieli ajatella. Nämä Vesimiehen ajan tyypilliset paljastukset opettavat meille paljon. Myös henkisen opettajan auktoriteetissa piilee riskejä eli sokea seuraaminen ei ole oppilaalle hyväksi. Terve kriittisyys on paikallaan myös henkisissä yhteyksissä. Kundaliinijoogayhteisöä kohdannut kriisi ja Yogi Bhajanin maineen tahraantuminen tarjoavat meille myös mahdollisuuden eräänlaiseen armahdukseen ja kokonaisvaltaiseen healing-prosessiin. Kansainvälisessä kundaliinijoogayhteisössä on käynnistetty projekti, joka tähtää yhteisölliseen sovintoon ja oikeudenmukaisuuteen kriisin jälkeen ja tulevaisuudessa. Lue lisää projektista:
 
Toistaiseksi Elpymön kundaliinijooga jatkaa Yogi Bhajanin opetusten mukaan eli em. paljastusten vuoksi ei tehdä muutoksia sisältöihin. Huolimatta Yogi Bhajanin väärinkäytöksistä Elpymö arvostaa edelleen hänen elämäntyötään ja sitä oppia ja innoitusta, jonka hän meille länsimaalaisille lahjoitti. Hän työskenteli itseään säästämättä jättääkseen henkisen perinnön hyödyksemme. Hän ei kuitenkaan ollut vielä omassa kehityksessään niin pitkällä, että olisi välttänyt henkisen opettajan sudenkuopat, joista oppilaitaankin varoitti. Näyttää siltä, että Yogi Bhajan syyllistyi auktoriteettiasemansa väärinkäyttöön useiden oppilaidensa ja yhteisönsä jäsenten kanssa. Huolimatta selkeistä vääryyksistä kanssaihmisiä kohtaan teki hän myös paljon hyvää. Elpymö arvostaa edelleen Yogi Bhajanin henkistä asiantuntemusta ja suhtautuu hänen opetuksiinsa kiitollisuudella.
 
Tilanteesta ja sen aiheuttamista tunnelmista on mahdollisuus keskustella joogatuntien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse: elpymokundaliinijooga@gmail.com
 

Yhteystiedot

Elpymö
Bubbiksentie 1
04130 Sipoo

0402472158

© 2016 Kaikki oikeudet pidätetään.

Luotu Webnodella