Punk elää - ja rohkaisee!

27.05.2019 12:21

Elämänkaareni avartui merkittävästi, kun punk-aalto haastoi siihenastisen pop- ja rockmusiikin 1970-luvulla. Nuorena ihmisenä nautin vaistonvaraisesti punk-kulttuurin vallankumouksellisuudesta, yhteiskuntakriittisyydestä ja vapautuneesta energiasta. 

 

Punk-musiikissa kuului vihaisuus ja kuvia kumartelemattomuus, samoin kuin innon ja vimman korostaminen teknisen taituruuden sijaan. Kun olin nuoruuttani vielä kehollisen ilmaisuni kanssa kipsissä, antoi pogoaminen ihanan energian purkautumisen ja fyysisen kokemisen mahdollisuuden. Se oli villiä ja vapaata.

 

Vuosikymmenten jälkeen olen usein pysähtynyt miettimään tuon elinvoimaisen punk-kulttuurin vaikutusta elämääni. Mitä moninaisimmilla elämänalueilla olen tullut rohkaisseeksi itseäni asenteella, että ei osata, mutta innolla ja luovuudella tehdään kuitenkin. 

 

Voi olla, etten ole aina ylilyönneiltäkään välttynyt noudattessani aitoa intoa uhkuvaa punk-ajattelua. Silti moni asia olisi elämässäni jäänyt tekemättä ilman punk-asennetta.

 

Aikoinaan presidenttiehdokkaanakin ollut rock-muusikko, suomi-punkin profeetta, psykologi, kansanedustaja Pertti Veltto Virtanen arvioi ihmisen kykenevän ilmaisemaan itseään aidosti vain instrumentilla, jota ei osaa soittaa. Punk toi itseilmaisun kaikkien ulottuville; ei tarvinnut osata, vaan uskaltaa. Epäonnistumista ei tarvinnut hävetä.

 

Vapauttavat taide-elämykset irrottavat totutuista kaavoista

 

Edistys ja muutos toteutuvat usein aiemmat vakiintuneet kaavat mullistavien kausien avulla - niin omassa elämässä kuin yleisemmin taiteessa ja tieteessä. Taiteen ja tieteen tyyli- ja ajatussuuntaukset kumoutuvat toinen toisensa perään aina uusilla löydöillä ja luovilla ymmärryksen tavoilla.

 

Jaksotamme elämänvaiheitamme henkilökohtaisin perustein: vaikkapa iän, opintojen, työpaikkojen, ihmissuhteiden tai asuinpaikkojen mukaan. Toisinaan kulttuurissa, henkilökohtaisen elämämme ulkopuolella tapahtuva muutos risteää oman elämän kanssa merkittävällä tavalla ja muuttaa jotain pysyvästi. Se, missä yhteiskunnan ja maailman kehityksen vaiheessa sattuu elämään ja millaisia mullistuksia tieteen ja taiteen saralla pääsee kokemaan, saattaa antaa yllättäviä voimavaroja omaan elämänkulkuun.

 

Musiikissa punk oli minulle eräänlaista ITE-taidetta (Itse Tehty Elämä). Jokainen sai olla oman elämänsä taiteilija, minäkin. Punkahtava ajattelu tuli osaksi omaa persoonaa. Siksi punk tuntuu yhä elävältä ja voimissaan olevalta. Ilman punk-kokemuksia olisin paljon ohuempi ja pelokkaampi ihminen.

 

Kulttuuri- ja tiedeinnovaatioiden vaikutus ihmiseen voi olla monenlainen. Kaikki eivät vaikutu samoista ilmiöistä eivätkä samalla tavalla. Uskon kuitenkin, että monelle punkin nousun kokeneelle on saattanut hyvinkin käydä samoin kuin minulle: punk rohkaisee meitä aina vaan.

 

Kuva: Pixabay

Takaisin

Yhteystiedot

Elpymö
Bubbiksentie 1
04130 Sipoo

0402472158

© 2016 Kaikki oikeudet pidätetään.

Luotu Webnodella